هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ترکیب باز آرایی شبکه های توزیع با برنامه پاسخ گوی بار

برنامه پاسخگویی بار موجب کاهش مصرف در ساعات اوج و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه می­شود. باز آرایی شبکه های توزیع نیز از روشهای کاربردی در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به شمار می­آید .بهبود شرايط بهره برداري از سيستم هاي توزيع توسعه نيافته با بهره­گيري هم زمان از بازآرايي شبكه و برنامه هاي كنترل مستقيم بار خواهد بود. براي يافتن هم زمان وضعيت بهينه كليدها و مقادير تشويق بهينه در برنامه پاسخ گويي بار، از الگوريتم گرگ خاکستری به عنوان يكي از روش هاي جستجوي تصادفي استفاده خواهد شد. براي نشان دادن اثر بازگشت انرژي در برنامه پاسخگويي بار از ماتريس حساسيت قيمتي تقاضا (ماتريس كشش بار) استفاده می شود. هزينه هاي بهره برداري از شبكه به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده اند. قيود ولتاژ، ظرفيت خطوط شبكه و برخي از قيدهاي مربوط به برنامه هاي پاسخ گويي بار نيز در ارزيابي تابع هدف در نظر گرفته خواهدشد.

در نهايت كارايي روش ارائه شده در كاهش هزينه هاي بهره برداري روي شبكه 69شينه نشان داده می شود. بيشتر روش هايي كه براي كاهش تلفات در شبكه توزيع استفاده مي شوند، مستلزم نصب تجهيزات جديد در شبكه هستند. اين تجهيزات اضافه، علاوه بر اين كه براي شركت ها بار مالي دارند (كه گاهي ممكن است هزينه ها از مزاياي احتمالي بيشتر شود) ممكن است خطاهاي جديد را در شبكه باعث گردند كه خدمت رساني به مشتري را مختل كند. روش بازآرايي نيازي به نصب و راه اندازي وسايل جديد در شبكه ندارد و با همان وسايل و كليدهاي موجود به صورتي ساده و كم هزينه تلفات را كاهش مي دهد. معمولاً در هر شبكه توزيع، تعدادي كليد در حالت عادي باز و تعدادي كليد در حالت عادي بسته وجود دارد. با بستن بعضي از كليدهاي در حالت عادي باز و بازكردن همان تعداد كليد در حالت عادي بسته، مي توان مسير پخش توان در شبكه توزيع را به گونه اي تغيير داد كه شبكه توزيع به صورت لحظه اي تغيير مي كند، نمي توان انتظار داشت كه يك ساختار ثابت در تمامي زمان ها تلفات را كاهش دهد .طبيعت متغير بارها در سيستم قدرت، به كارگيري روش­هاي كاهش تلفات پويا را اجتناب ناپذير مي نمايد و در نتيجه بازآرايي با نصب كليدهاي قابل كنترل از راه دور ارزش بيشتري مي يابد  . بازآرايي شبكه در واقع جابه جا كردن قسمتي از بار يك فيدر به فيدر يا فيدرهاي مجاور آن است .با بازآرايي فيدر مي توان بارها را از يك فيدر با بار زياد به يك فيدر با بار كمتر جابه جا كرد. بازآرايي در فيدر باعث كاهش تلفات در كل شبكه توزيع و در واقع موجب بهره برداري مناسب از اجزاي شبكه توزيع مي شود.  كاهش تلفات در شبكه توزيع مزاياي فراواني به همراه دارد. اين مزايا، هزينه هاي ناشي از نصب تجهيزات و عمليات براي كاهش تلفات را توجيه مي نمايد. آزادشدن ظرفيت توليد، آزادشدن ظرفيت شبكه انتقال، آزادشدن ظرفيت پست ها و آزادشدن ظرفيت فيدرهاي توزيع، برخي از اين مزايا هستند. مزاياي ذكرشده نه تنها درآمدها را افزايش مي دهد، بلكه حتي مي تواند سرمايه گذاري براي توسعه شبكه توزيع را حذف نموده يا آن را به تأخير اندازد. بنابراين تأخير در سرمايه گذاري براي توسعه شبكه توزيع، نشان دهنده تأثير مستقيم بازآرايي شبكه توزيع در سياست هاي برنامه ريزي توسعه سيستم خواهد بود. به هر حال با وجود تحقيقات زيادي كه در رابطه با بازآرايي شبكه توزيع صورت پذيرفته، همچنان شكافي در بررسي مستقيم تأثير مسئله بازآرايي در برنام هريزي شبكه ديده مي شود. تا كنون مطالعات زيادي بر روي استفاده از عمليات بازآرايي انجام شده است. كاهش تلفات، افزايش قابليت اطمينان، كاهش انرژي توزيع نشده و تعويق در نصب تجهيزات جديد، برخي از مزاياي بازآرايي هستند كه در مراجع مختلف مورد بحث قرار گرفته اند. در بيشتر اين تحقيقات، بار نقاط مختلف در شبكه به صورت ثابت فرض شده و هدف، يافتن آرايشي از شبكه است كه با انتخاب آن كمترين تلفات در شبكه اتفاق بيفتد. بهره برداري از شبكه توزيع توسعه نيافته بررسي شود، ضمن آن كه مقدار تقاضا بعد از اعمال برنامه پاسخ گويي بار به صورت يك تابع رياضي مدل شده كه پارامترهاي متعددي در آن دخيل هستند كه موجب درك بيشتر مسئله و به دست آمدن پاسخ هايي با دقت بالاتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *